allen-goteborg2023

Samarbetspartners

Agneta Bondjers Backlund

Agneta Bondjers Backlund

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Handledarutbildning
ISTDP certifierad
Symboldramautbildning.

0705-61 69 83
abondjersbacklund@gmail.com
Arbetar med vuxna, även unga vuxna, i terapi som vilar på psykodynamisk grund. Handleder såväl individuellt som i grupp.

Alexandra Lindelöf

Alexandra Lindelöf

Socionom
Leg psykoterapeut

0732-053870
alexandra.psykoterapi@gmail.com
Arbetar med psykodynamisk psykoterapi för unga vuxna och vuxna. Har lång erfarenhet av arbete med samtalsbehandling.

 

Anki Finné

Anki Finné

Socionom
Leg psykoterapeut

0707-59 90 46
ankifinne@gmail.com
Arbetar med unga vuxna och vuxna utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Lång erfarenhet av arbete med par och familjer, även adoptivfamiljer.

Marie Pervik

Marie Pervik

Socionom
Leg psykoterapeut
Handledare i socialt arbete

0727-40 52 34
pervikmarie@gmail.com
Erbjuder psykodynamisk psykoterapi. Arbetar med alla åldrar. Har lång erfarenhet av samtal och handledning inom sjukvården.

Robert Alsterlind-Waegle

Robert Alsterlind-Waegle

Socionom
Leg psykoterapeut
Handledare i socialt arbete

0733-160080
robertalsterlind@icloud.com

Sara Widell

Sara Widell

Leg psykolog

0727-28 06 79
sara@widellpsychology.se
Flerårig erfarenhet från psykiatri och vårdcentral.

Jessica Åström

Jessica Åström

Leg psykoterapeut
Präst

0766-02 86 00
Jessica.m.astrom@gmail.com
Psykodynamisk psykoterapi, vidareutbildad i ISTDP. Lång erfarenhet av samtalsstöd, terapi och konsultation under kortare eller längre perioder. Arbetar med vuxna, par och även kris, trauma och sorgbearbetning.