allen-goteborg2023

David Benelbaz

En av de viktigaste uppgifterna i mitt arbete är att tillsammans med individen/ arbetsgruppen hitta de krafter och den förmåga som krävs för att möta nya utmaningar. Detta innebär också att tidigare erfarenheter som upplevts som en belastning eller som hinder transformeras till en resurs.

Jag erbjuder psykoterapi, psykoanalys, konsultation för individer, grupper och organisationer som behöver stöd och vägledning för att kunna hantera de psykologiska effekterna av olika former av svårigheter. Jag har under flera år mött individer och arbetsgrupper i offentliga och privata organisationer i Sverige, Bosnien, Chile, Frankrike och Spanien.

En gemensam närmare i olika uppdrag är att bjuda in individer och arbetsgrupper till större öppenhet och autenticitet, att väcka lusten och nyfikenheten för att utforska det synliga och osynliga för att våga ta risker och pröva nya strategier.

Uppdrag- tidigare och pågående

 • Psykoterapier, psykoanalyser, krissamtal sedan 1981 för vuxna och unga vuxna med varierande problematik.
 • Handledning sedan 1985 med arbetsgrupper och individer med varierande yrkesbakgrund inom psykologenheter, sjukvård, primärvård, skolor, polismyndighet.
 • Chefhandledning sedan 2000 för ledare som arbetar inom den offentliga och den privata sektorn. Sjukvård, primärvård, tandvård, Opera, Skanska, Vattenfall med mera.
 • Psykoterapihandledning för kandidater på grundkurs och psykoterapeututbildning (steg 1 och Steg 2). På GPA, Ersta Sköndal, Bräcke, Psykologiska institutionen.
 • Utbildning: Undervisning på psykoterapeututbildning steg 2 och grundkurs steg 1 anordnade av Göteborgs psykoanalytiska arbetsgrupp (Göteborg, Stockholm), Ersta Sköndal Bräcke. Undervisning på handledarutbildning anordnat av SU. Ledare för seminarier anordnade av Svenska psykoanalytiska föreningen.
 • Organisationsarbete: Teamutveckling, organisationsutveckling, konflikthantering, ledningsstöd för olika enheter inom Göteborgssjukvård, Primärvård, Opera, Göteborgs kommun, Polis. Bedömning och rekrytering av chefer, Sikta urval. Stockholm. Konsult på grupprelationskonferenser anordnade av IFSI (Paris) i Sverige, Frankrike, Peru, Spanien, Kuba, i Schweiz anordnade av The Tavistock Institute (London).
 • Övrigt: Stiftelseråd i Agslo. Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation.

Utbildning

 • GDQ certifierad. Sandahl partner. Stockholm 2009.
 • Organisationskonsult-utbildning, IFSI (Paris) and the School of Management. University of Bath (UK). 2009–2010.
 • Psykoanalytikerutbildning. Svenska psykoanalytiska föreningen. Stockholm. 1999–2004.
 • Handledarutbildning enligt UHÄ riktlinjer. 1994–1996.
 • Leg psykoterapeututbildning. Diplomutbildning. Göteborgs psykoterapi Institut. 1984–1988.
 • Familjeterapiutbildning. Göteborgs socialpsykologiska institut. 1983–1985.
 • Fransk civilekonomexamen. Université de Provence. Frankrike. 1974–1978.
 • Psykologutbildning. Université de Provence. 1974–1979.